"Βιβλιοθήκη Προσωπογραφιών - Κέντρο Παιδείας Επιστημών"

Leonardo da Vinci (1452 - 1519)
Galileo Galilei (1564 - 1642)
Isaac Newton (1642 - 1727)
Leonardo da Vinci (1452 - 1519)
Galileo Galilei (1564 - 1642)
Isaac Newton (1642 - 1727)
Leonhard Euler (1707 - 1783)
Gottlob Frege (1848 - 1925)
Alan Turing (1912 - 1954)
Leonhard Euler (1707 - 1783)
Gottlob Frege (1848 - 1925)
Alan Turing (1912 - 1954)

"Βιβλιοθήκη Επιστημονικών Διαλέξεων - Κέντρο Παιδείας Επιστημών"

Η Έννοια του Χώρου στη Σύγχρονη Φυσική
Γιάννης Ηλιόπουλος
Μαθηματικά - Τέχνη - Τεχνολογία
Θεοδόσιος Τάσιος
Το Λογισμικό της Γλώσσας ως Έκφραση της Σκέψης
Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Μαθηματικά: Έμφυτη Γνώση και Εγκεφαλικές Απεικονίσεις
Αθανάσιος Φωκάς
Λογική & Αλγόριθμοι
Γιάννης Μοσχοβάκης
Η Πληροφορική ως Επιστήμη
Παύλος Σπυράκης

Η Πληροφορική και η Θεωρία της Εξέλιξης
Χρήστος Παπαδημητρίου
(Τηλεδιάσκεψη)
Η Θεωρία Παιγνίων στην Πληροφορική
Κωνσταντίνος Δασκαλάκης

Εισαγωγή στα Μαθηματικά της Θεωρίας Παιγνίων
Νίκος Πνευματικός
Η Θεωρία που Ευελπιστεί να Ενοποιήσει τις Κοινωνικές Επιστήμες (Τηλεδιάσκεψη)
Γιάννης Βαρουφάκης
Πως μπορούμε να διδάξουμε τις Αρχές των Γλωσσών Προγραμματισμού
Gilles Dowek
Διδασκαλία της Επιστήμης των Υπολογιστών στη Δευτ/βάθμια Εκπαίδευση: Τρία Παραδείγματα
Thierry Vieville
Διακριτό και Συνεχές
Θεόδωρος Κατσαούνης

Διαχείριση Δεδομένων: Θεμελίωση, Τεχνολογίες και Εφαρμογές
Γιάννης Ιωαννίδης
Συνδυαστική και Γραφήματα
Χρήστος Αθανασιάδης

Γραμμική και Μη-Γραμμική Κίνηση
Αναστάσιος Μπούντης

Τι δεν είναι σχετικό στην Σχετικότητα
Σπύρος Τζαμαρίας

Γεωμετρία και Φυσική
Γιάννης Μπάκας

Στο Πνεύμα της Πληροφορικής
Σπύρος Πνευματικός

Η Βεβαιότητα των Μαθηματικών στην Επίλυση Αβέβαιων Προβλημάτων
Γιώργος Δάσιος
Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί
Αντώνης Μελάς

"Απόψεις - Κέντρο Παιδείας Επιστημών"

Μαθητές και φοιτητές λένε τη γμώμη τους
για την Εστία Επιστημών Πάτρας...
Η Έναρξη

Απόψεις από το εξωτερικό

Εστία Γνώσης Χαλκίδας

Οι Σκοποί